Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 179

Autorzy: Kornelia Banasik , Andrzej Chojnacki :

Tytuł: Skutki zawodności układów dystrybucyjnych energii elektrycznej dla odbiorców komunalnych na terenach miejskich oraz wiejskich

Streszczenie: W artykule zaprezentowano aktualne wartości ekonomicznego równoważnika strat przymusowej bezczynności mieszkańców miast i wsi 􀝇􀮺􀯕, spowodowanych przerwami w dostawie energii elektrycznej. Wykorzystując teorię Ekonometrii opracowano modele ekonometryczne ekonomicznego współczynnika strat przymusowej bezczynności kAb bazujące na powszechnie dostępnych danych statystycznych. Dane te pochodzą z okresu piętnastu lat. W badaniach wykorzystano pakiety Statistica i Excel, za pomocą których przeprowadzono analizy, opracowano wyniki badań i dokonano ich wizualizacji.

Słowa kluczowe: indywidualni odbiorcy energii elektrycznej, jakość energii elektrycznej, niezawodność dostaw energii elektrycznej, skutki przerw w zasilaniu, koszty strat przymusowej bezczynności

wstecz