Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2019 Str. 188

Autorzy: Paweł Szmitkowski , Sylwia Zakrzewska , Agnieszka Gil , Paweł Świderski :

Tytuł: Potencjał polskich elektrowni – perspektywy i zagrożenia

Streszczenie: Polska infrastruktura energetyczna jest bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem rozmieszczenia elektrowni w poszczególnych obszarach kraju, jak również wykorzystywanych w nich paliwach, czy stosowanych technologiach produkcji energii. Największym problemem polskiej energetyki jest wiek jej elementów, a co za tym idzie ich wrażliwość na zagrożenia. Mimo licznych starań w zakresie ich modernizacji, rodzą się obawy o możliwość zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej, szczególnie w obliczu permanentnie rosnącego popytu na nią

Słowa kluczowe: elektroenergetyka, elektrownie w Polsce, moce wytwórcze, potencjał energetyczny

wstecz