Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2019 Str. 23

Autorzy: Zoltan Nemeth , Miklos Kuczmann :

Tytuł: satemu Epsteina z wykorzystaniem metody elementów skczonych

Streszczenie: W artykule zaprezentowano analizę systemu wykorzystującego platformę COMSOL Multiphysics. Użyto modelu Jiles-Atherton do opisu histerezy. Przeprowadzono analizę 2D wykorzystując parametry uzyskane doświadczalnie.

Słowa kluczowe: metoda Epsteina, platforma COMSOL Multiphysics, metoda elemenmtów skczonych.

wstecz