Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2019 Str. 56

Autorzy: Abdelkader Si-Tayeb , Hamid Bouzeboudja :

Tytuł: Zastosowanie nowego meta-heurystycznego algorytmu egipskiego sępa do optymalizacji ekonomicznego rozsyłu energii

Streszczenie: W artykule zaprezentowano podstawy metody EVOA zastosowanej do rozwiązania problemu ekonomicznego rozsyłu energii EDP. Metoda stosowana jest do rozwiązania problemu nieciągłego EDP. Sprawdzono ją dla układów 3, 6 I 15 generatorów.

Słowa kluczowe: algoytm Egiposki sęp, ekonomiczny rozsył energii

wstecz