Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2019 Str. 66

Autorzy: Icaro Araujo , Gabriel Cavalcante , Yan Lucio , Fabio Araujo :

Tytuł: Nieliniowy system identyfikacji systemu MIMO przy wykorzystaniu modelu NARX

Streszczenie: Artykuł ma dwa cele. Po pierwsze przedstawia przegląd metod identyfikacji nieliniowych systemów MIMO przy użyciu modelu NARX. Przedstawiono klasyczną metodę FROLS a także metodę SEMP. Po drugie przedstawiono użyteczne wyniki selekcji struktury wielomianowego modelu NARX zastosowanego do systemów MIMO.

Słowa kluczowe: nieliniowy system identyfikacji, system MIMO, model NATRX

wstecz