Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2019 Str. 105

Autorzy: Mateusz Czerwienko , Andrzej Uramek , Rafał Wojda :

Tytuł: Wyprowadzenie równania na rezystancję uzwojenia planarnej cewki w kształcie kwadratu pracującej w obwodach rezonansowych z prądem sinusoidalnym

Streszczenie: W artykule tym, wyprowadzone zostało równanie na rezystancję uzwojenia cewek planarnych w kształcie kwadratu przewodzących prąd przemienny. Rezystancja takich cewek nie jest stała lecz zmienia się wraz ze wzrostem częstotliwości. Przyczyną zmiany tejże rezystancji jest przede wszystkim efekt zbliżeniowy, który powstaje podczas indukowania się prądów wirowych w uzwojeniu. Wpływ efektu zbliżeniowego na rezystancje uzwojenia jest silniejszy wraz ze wzrostem częstotliwości. Analityczne równanie na rezystancję uzwojenia dla prądów przemiennych takiej cewki, wyprowadzono bazując na prawie Biot-Savart’s. Experymentalna weryfikacja i porównanie teoretycznych obliczeń została również dokonana i przedstawiona w tym artykule.

Słowa kluczowe: Bezprzewodowy przesył energii, efekt zbliżeniowy, planarna kwadratowa cewka, prądy wirowe, Rezystancja AC uzwojenia, straty mocy.

wstecz