Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2019 Str. 117

Autorzy: Krzysztof Popiołek , Tomasz Detka , Karol Żebrowski , Konrad Małek :

Tytuł: Analiza strategii hamowania odzyskowego

Streszczenie: W pracy przedstawiono teoretyczne zagadnienia związane z zastosowaniem systemów hamowania odzyskowego w pojazdach dwuosiowych. We wstępie opisane zostały tendencje w rozwoju pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym. W dalszej części pracy rozważono wpływ hamowania odzyskowego na bezpieczeństwo jazdy, uwzględniając kierowalność i stateczność. Przeprowadzono obliczenia rozkładu sił hamowania dla konkretnych danych pojazdu prototypowego. Przedstawione zostały podziały strategii hamowania odzyskowego proponowane w różnych publikacjach. Na potrzeby niniejszej pracy przeprowadzano badania symulacyjne w cyklu jezdnym NEDC (New European Driving Cycle) dla dwóch strategii hamowania odzyskowego – szeregowej i równoległej. Prezentacja wyników symulacji została poprzedzona opisem sposobu realizacji wymienionych strategii w samochodzie elektrycznym.

Słowa kluczowe: hamowanie odzyskowe, pojazdy elektryczne, pojazdy hybrydowe, rekuperacja

wstecz