Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2019 Str. 124

Autorzy: Krzysztof Tomczyk :

Tytuł: Aproksymacja wielomianowa maksymalnego błędu dynamicznego generowanego przez systemy pomiarowe

Streszczenie: W artykule przedstawiono nowe podejście do określania maksymalnych wartości błędów dynamicznych generowanych przez układ pomiarowy, poprzez zastosowanie wielomianowych funkcji aproksymujących. Jako przykład układu pomiarowego zastosowano akcelerometr z wyjściem ładunkowym. Maksymalne błędy dynamiczne zostały określone na podstawie reakcji układu na specjalny sygnał kalibrujący. Ten sygnał jest ograniczony ze względu na jego amplitudę, która związana jest z czułością napięciową akcelerometru. Przedstawiono konstrukcję mechaniczną akcelerometru wraz z odpowiednimi formułami matematycznymi oraz omówiono procedurę określania maksymalnych błędów dynamicznych w odniesieniu do kryterium błędu bezwzględnego. Przedstawiono zależności matematyczne dla wielomianowej aproksymacji maksymalnych błędów dynamicznych. W oparciu o założone parametry matematycznego modelu akcelerometru, opracowano zależność między maksymalnymi błędami dynamicznymi i czasami badania akcelerometru. Wykonano wielomianową aproksymację błędów oraz wyznaczono matematyczne funkcje dla jednego parametru akcelerometru. Finalnie, dla czasu odpowiadającemu ustalonemu stanowi charakterystyki maksymalnego błędu, wyznaczono zależność pomiędzy błędem a dwoma parametrami akcelerometru.

Słowa kluczowe: Aproksymacja wielomianowa, akcelerometr z wyjściem ładunkowym, maksymalny błąd dynamiczny.

wstecz