Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2019 Str. 145

Autorzy: Jan Zawilak , Maciej Gwoździewicz :

Tytuł: Rozruch silników prądu przemiennego w układach o dużym momencie obciążenia

Streszczenie: pracy przedstawiono zagadnienia związane z rozruchem silników prądu przemiennego w układach o dużym momencie obciążenia. Pokazano wyniki pomiarów prądu, napięcia i mocy podczas rozruchu trzech typów silników: asynchronicznego synchronizowanego z rozrusznikiem rezystorowym, asynchronicznego synchronizowanego z rozrusznikiem elektromagnetycznym, synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi. Na podstawie wyników pomiarów stwierdzono, że można zastosować bezpośredni rozruch silnika synchronicznego z magnesami trwałymi i wyeliminować zewnętrzne układy rozruchowe.

Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, silniki synchroniczne, magnesy stałe, moment bezwładności, rozruchy

wstecz