Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2019 Str. 149

Autorzy: Bartłomiej Tworek :

Tytuł: Zastosowanie metody ANP do walidacji koncepcji instalacji elektrycznych w pojazdach samochodowych

Streszczenie: Artykuł przedstawia zastosowanie metodologii ANP (ang. Analytic Network Process) do walidacji koncepcji nowej samochodowej instalacji elektrycznej opracowanej przez autora pracy. Walidacja tej koncepcji została wykonana w oparciu o analizę BOCR i pozwoliła w efektywny sposób ocenić, czy nowy typ instalacji może być zastosowany w samochodowych instalacjach elektrycznych dużych mocy. Model decyzyjny został zaimplementowany w środowisku SuperDecisions, co pozwoliło na porównanie nowej koncepcji z istniejącymi wariantami instalacji elektrycznych w pojazdach osobowych.

Słowa kluczowe: Analityczny Proces Sieciowy, Analiza BOCR, Instalacje elektryczne w pojazdach samochodowych, Sterownik Centralnej Dystrybucji Energii

wstecz