Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2019 Str. 1

Autorzy: Nora Leuning , Simon Steentjes , Hannes Weiss , Wolfram Volk , Michael Schulz , Tobias Neuwirth , Kay Hameyer :

Tytuł: Wpływ mechanicznego cięcia i anizotropii na właściwości magnetyczne blach elektrotechnicznych SiFe

Streszczenie: I. W procesie mechanicznego cięcia blchy elektrotechnicznej mogą ulec degradacji podstawowe jej parametry – straty I przenikalność. Indukowane w procesie cięcia naprężenia wpływają na anizotropię I rozkład strumienia. W artykule W artykule analizowany jest wpływ procesu cięcia na właściwości niezorientowanych blach elektrotechnicznych.

Słowa kluczowe: blachy elektrotechniczne, anizotropia, cięcie blach, naprężenia mechaniczne.

wstecz