Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2019 Str. 7

Autorzy: Marcos De Campos :

Tytuł: Metody poprawy tekstury blach elektrotechnicznych

Streszczenie: Materiały magnetyczne używane w pojazdach elektrycznych powinny mieć bardzo dobre właściwości. Jedną z metod ich poprawy jest polepszenie ich tekstury. W artykule przedtawiono metody poprawy tekstury oraz analizowano zalety iwady tych metod, włącznie z kosztami produkcji.

Słowa kluczowe: blachy elektrotechniczne, tekstura, maszyny elektryczne.

wstecz