Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2019 Str. 25

Autorzy: Ewa Łada-Tondyra :

Tytuł: Wpływ rozmiaru aplikatora na rozkład pola elektromagnetycznego stosowanego w magnetoterapii

Streszczenie: Pole elektromagnetyczne jest używane w magnetoterapii. Skuteczność terapii zależy od wartości indukcji magnetycznej i jej rozkładu wewnątrz aplikatora. Istotnym problemem jest odpowiedni wybór aplikatora zastosowanego w terapii. Wyniki przedstawione w artykule pokazują, że rozmiar aplikatora ma wpływ na rozkład indukcji magnetycznej wewnątrz solenoidu przy jednakowych warunków wzbudzenia.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, magnetoterapia, symulacja komputerowa, MES

wstecz