Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2019 Str. 29

Autorzy: Dorota Stachowiak , Milena Kurzawa :

Tytuł: Modelowanie i eksperymentalne badania siłownika sprężynowego wykonanego ze stopu z pamięcią kształtu

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki obliczeń i badań eksperymentalnych siłownika sprężynowego wykonanego ze stopu z pamięcią kształtu. Omówiono zaproponowaną strategię projektowania systemu składającego się z dwóch sprężyn: sprężyny SMA i sprężyny stalowej. Wyznaczono i zmierzono charakterystykę siły w funkcji przesunięcia dla stanu wysoko i niskotemperaturowego. Zaprojektowano specjalne stanowisko pomiarowe do badań elektro-cieplno-mechanicznych sprężyny SMA i układu złożonego ze sprężyny SMA i sprężyny stalowej. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń i badań laboratoryjnych zaprojektowanego układu sprężyn

Słowa kluczowe: stopy z pamięcią kształtu (SMA), siłownik sprężynowy, sprężyna naciągowa/naciskowa.

wstecz