Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2019 Str. 60

Autorzy: Samira Dahmani , Abdelhafid Semmah , Mohamed Kadem , Patrice Wira :

Tytuł: Optymalizacja aktywnego filtru bocznikowego SAPF z wykorzystaniem algorytmu genetycznego i logiki rozmytej

Streszczenie: W artykule opisano wykorzystanie metody DPC (direct power control) do poprawy parametrów bocznikowego filtru aktywnego SAPF. Konwencjonalna tabela przełączeń jest zastąpiona przez system logiki rozmytej. Do optymalizacji filtru wykorzystano też algorytm genetyczny.

Słowa kluczowe: aktywny filtr bocznikowy SAPF, logika rozmyta, algorytm genetyczny

wstecz