Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2019 Str. 76

Autorzy: Katarzyna Gębczyk , Łukasz Grąkowski :

Tytuł: Analiza autonomicznej pracy generatora indukcyjnego pracującego w małej elektrowni wodnej

Streszczenie: W pracy przedstawiono zjawiska występujące podczas przejścia małej elektrowni wodnej, wyposażonej w generator indukcyjny na pracę wyspową. Przeprowadzono symulacje komputerowe współpracy elektrowni z siecią SN oraz rozpatrzono kilka wariantów pracy. Analizowano wpływ kondensatorów do kompensacji mocy biernej, zabezpieczeń generatora, regulacji od strony turbiny wodnej oraz pozostałych elementów systemu na pracę elektrowni. Przedstawiono oraz omówiono otrzymane wyniki, uzyskane drogą symulacji komputerowej.

Słowa kluczowe: modelowanie, małe elektrownie wodne, praca wyspowa

wstecz