Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2019 Str. 85

Autorzy: Marek Nowak , Stanisław Piróg :

Tytuł: Realizacja regulatora Proporcjonalno- Rezonansowego w układzie FPGA

Streszczenie: W artykule przedstawiono proces dyskretyzacji i implementacji regulatora P+R w cyfrowym układzie programowalnym typu FPGA. Zaprezentowano syntezę regulatora w wersji ciągłej i na jej podstawie przeprowadzono dyskretyzację. Cyfrowa postać regulatora została zaimplementowana do układu FPGA. Przeprowadzona została symulacja urządzenia w czasie rzeczywistym a niniejsza praca prezentuje niektóre wyniki tych badań. Jej celem była ocena pracy regulatora w cyfrowej postaci, przed implementacją do rzeczywistego urządzenia. Artykuł jest kontynuacją badań zmierzających do uruchomienia regulatora w rzeczywistym urządzeniu.

Słowa kluczowe: regulator P+R, odnawialne źródła energii, falownik 1-fazowy, badania symulacyjne w czasie rzeczywistym, FPGA

wstecz