Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2019 Str. 98

Autorzy: Kamil Roman , Kinga Borek , Kamila Mazur :

Tytuł: Charakterystyka procesu zagęszczania z wykorzystaniem czujników oporowych

Streszczenie: Analiza przebiegu procesu brykietowania zakładała symulacje zagęszczanej biomasy w specjalnie przygotowanej głowicy zagęszczającej. Zestaw badawczy wyposażony został w czujniki oporowe do pomiaru naprężenia i przesunięcia charakteryzując zagęszczenie materiału badawczego. Zmierzona wartość rezystancji odpowiada przypisanym wartościom naprężenia i przesunięcia. Na podstawie wyników pomiaru wartości naprężenia i przesunięcia opracowano funkcję procesu zagęszczania przekształcając ją do postaci wzoru. Maksymalny nacisk siły zagęszczającej wywołany przez maszynę wytrzymałościową wynosił 100 kN.

Słowa kluczowe: Proces brykietowania, zagęszczanie, czujniki oporowe, pomiar rezystancji.

wstecz