Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2019 Str. 120

Autorzy: Mateusz Dutka , Bogusław Świątek :

Tytuł: Wpływ sezonowości na pracę i prognozowanie produkcji energii elektrycznej śródlądowej farmy wiatrowej

Streszczenie: Artykuł opisuje możliwości prognozowania produkcji energii w śródlądowych farmach wiatrowych. Analizie poddano możliwość predykcji z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych uwzględniających wpływ sezonowości. W artykule zaproponowano różne struktury sieci neuronowych oraz porównano ich skuteczność.

Słowa kluczowe: prognozy farmy wiatrowe, wpływ sezonowości, sieci neuronowe, efektywność, stabilizacja systemu energetycznego

wstecz