Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2019 Str. 155

Autorzy: Paweł Pełka :

Tytuł: Przegląd metod wykorzystywanych do średnioterminowego prognozowania obciążeń elektroenergetycznych

Streszczenie: W artykule dokonano przeglądu metod i modeli prognostycznych dedykowanych średnioterminowemu prognozowaniu obciążeń elektroenergetycznych. Opisano metody modelowania warunkowego i autonomicznego, modele klasyczne, modele inteligencji obliczeniowej i uczenia maszynowego oraz modele oparte na podobieństwie obrazów.

Słowa kluczowe: średnioterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną, modele inteligencji obliczeniowej i uczenia maszynowego, modele oparte na podobieństwie obrazów.

wstecz