Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 08/2019 Str. 5

Autorzy: Iva Pavlova-Marciniak :

Tytuł: Zastosowanie elektrowni jądrowych w Polsce – sposób na spełnienie założeń Paryskiego Porozumienia

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki analizy możliwości rozwoju współczesnej energetyki jądrowej w Polsce, zaliczanej do ekologicznych źródeł energii. Wykorzystanie takich źródeł do produkcji energii elektrycznej, której zapotrzebowanie stale rośnie, jest jednym ze sposobów na spełnienie postanowień porozumienia paryskiego, przyjętego na COP 21 w 2015 r. Umowa zobowiązuje państwa na całym świecie do opracowania niskiego poziomu emisji dwutlenku węgla, aby wzrost temperatury na ziemi nie przekraczał 20 C, a najlepiej 1,50 C.

Słowa kluczowe: czysta energia, reaktor jądrowy, ochrona biologiczna, COP.

wstecz