Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 08/2019 Str. 13

Autorzy: Anna Gawlak :

Tytuł: Analiza rentowności inwestycji w sieciach dystrybucyjnych

Streszczenie: Majątek spółek dystrybucyjnych jest w Polsce stary, wymaga więc modernizacji. Jednym z parametrów mających wpływ na inwestycje sieciowe są straty energii elektrycznej. Największe straty energii w sieci rozdzielczej występują w licznikach energii elektrycznej, liniach sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz w transformatorach SN/nN. Na przykładzie jednego z obszarów dystrybucji, pokazano analizę efektywności inwestycji przy użyciu metod SPBP, IRR oraz NPV.

Słowa kluczowe: sieć dystrybucyjna, efektywność energetyczna, inwestycje sieciowe, straty energii.

wstecz