Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 08/2019 Str. 17

Autorzy: Henryk Kocot , Paweł Kubek :

Tytuł: Krótkoterminowe prognozowanie obciążalności prądowej linii napowietrznych WN i NN

Streszczenie: Głównym celem artykułu było opracowanie i weryfikacja modelu obciążalności prądowej dla linii 110 kV na podstawie aktualnej temperatury otoczenia i prędkości wiatru. Model matematyczny obciążalności prądowej linii opracowany został dla różnych poziomów ryzyka przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu dla pory dziennej i nocnej. W drugiej części artykułu przedstawiono wykorzystanie opracowanego modelu obciążalności prądowej linii napowietrznych do prognozowania obciążalności linii w horyzoncie krótkoterminowym.

Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, linie napowietrzne, obciążalność prądowa, intensyfikacja zdolności przesyłowej.

wstecz