Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 08/2019 Str. 33

Autorzy: Antoni Sawicki :

Tytuł: Modele matematyczne łuku elektrycznego o zmiennych rozmiarach geometrycznych kolumny i różnych metodach rozpraszania ciepła

Streszczenie: Rozpatrzono trzy przypadki modeli matematycznych łuku elektrycznego o zmiennych rozmiarach geometrycznych, w których rozpraszana moc cieplna zależy od pola powierzchni bocznej kolumny, od jej objętości, lub jednocześnie od tych dwóch parametrów. Na pierwszym etapie badań symulacyjnych potraktowano zmiany długości kolumny jako znacznie wolniejsze w porównaniu ze zmianami wymuszenia prądowego. Wybrano wariant łuku, w którego modelach pole przekroju poprzecznego kolumny jest stałe. Na drugim etapie badań rozpatrzono łuk o stałej długości i o quasi skokowej zmianie pola przekroju poprzecznego kolumny. Efektywność stosowania opisanych modeli matematycznych łuku zaprezentowano w postaci charakterystyk napięciowo-prądowych dynamicznych, odpowiadających różnym wartościom zadanych parametrów.

Słowa kluczowe: łuk elektryczny, model Woronina, zaburzenia parametrów.

wstecz