Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 08/2019 Str. 44

Autorzy: Krzysztof Walczak , Hanna Mościcka-Grzesiak , Piotr Przybyłek , Hubert Morańda :

Tytuł: Wybrane problemy zawilgocenia izolacji celulozowej wysokonapięciowych izolatorów przepustowych

Streszczenie: Przedstawiono kompleksowo problem zawilgocenia izolacji celulozowej wysokonapięciowych izolatorów przepustowych. Omówiono skrótowo budowę izolatorów typu OIP, RBP i RIP. Wykazano, że w izolatorach typu OIP oraz RBP, w wyniku zawilgocenia izolacji, należy się spodziewać zjawiska bubble effect. Przedstawiono procedurę wyznaczania zawilgocenia izolacji celulozowej w oparciu o wykorzystanie wzorców zwilgocenia oraz odpowiednie modelowanie odpowiedzi dielektrycznej izolatorów, uwzględniające rozkład wzdłużny temperatury oraz specyfikę konstrukcji przepustu.

Słowa kluczowe: przepust wysokiego napięcia, izolacja papier-olej, metoda FDS.

wstecz