Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 08/2019 Str. 49

Autorzy: Maciej Lechman , Jan Subocz :

Tytuł: Ocena stanu technicznego przekładników prądowych typu J110

Streszczenie: W artykule zaprezentowano sposób oceny stanu technicznego przekładników prądowych typu J 110 po długoletnim okresie eksploatacji. Analizę wykonano na podstawie oszacowania zawilgocenia izolacji, stopnia degradacji papieru i oleju oraz rewizji wewnętrznej. Ocena stanu technicznego na podstawie zaawansowanych metod badawczych była zbieżna z wynikami rewizji wewnętrznej. Stwierdzono zadowalający stan głównych elementów izolacyjnych. Wysuszenie izolacji papierowo-olejowej oraz wymiana oleju pozwoli na dalszą eksploatację przekładników.

Słowa kluczowe: przekładniki prądowe, ocena stanu technicznego.

wstecz