Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 08/2019 Str. 53

Autorzy: Krzysztof Majer :

Tytuł: Analiza drgań rdzeni dławików gładzących stosowanych w układach prostownikowych.

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę drgań dławików gładzących pracujących w układach prostownikowych jednofazowych (jednokierunkowych i mostkowych) oraz trójfazowych (mostkowych i jednokierunkowych trój i sześciopulsowych). Tego rodzaju dławiki są powszechnie stosowane w układach przekształtnikowych, w których przez dławik płynie prąd o składowej stałej i przemiennej. Analizy wykonano dla różnych wartości prądu obciążenia i różnych kątów opóźnienia wyzwolenia tyrystorów (w przypadku układów sterowanych). Wykonano analizę harmoniczną drgań dla poszczególnych stanów pracy i przeanalizowano ich korelację z warunkami obciążenia.

Słowa kluczowe: dławik gładzący, drgania, układy prostownikowe.

wstecz