Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 08/2019 Str. 61

Autorzy: Piotr Przybyłek , Hanna Mościcka-Grzesiak , Hubert Morańda :

Tytuł: Innowacyjna metoda suszenia izolacji celulozowej transformatorów

Streszczenie: W pracy przedstawiono przyczyny i skutki obecności wody w izolacji papierowo-olejowej oraz przytoczono wyniki badań zawilgocenia transformatorów dystrybucyjnych. Omówiono podstawowe metody suszenia izolacji transformatorów w miejscu ich zainstalowania. Przeanalizowano wpływ różnych czynników na dynamikę i efektywność suszenia izolacji celulozowej za pomocą innowacyjnej metody wykorzystującej dużą rozpuszczalność wody w estrze syntetycznym.

Słowa kluczowe: transformator, suszenie, ester syntetyczny, celuloza.

wstecz