Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 08/2019 Str. 65

Autorzy: Paweł Witczak :

Tytuł: Analiza drgań i naprężeń w transformatorze rozdzielczym w warunkach zwarcia udarowego

Streszczenie: Artykuł omawia metodykę obliczeń pola elektromagnetycznego w transformatorze rozdzielczym, na podstawie którego są obliczane siły działające zarówno na część aktywną jak i na kadź transformatora. W obliczeniach magnetycznych i mechanicznych jest stosowana metoda elementów skończonych 3D z uwzględnieniem uwarstwionej struktury uzwojeń i rdzenia oraz ściśliwego oleju. Końcowym efektem obliczeń jest pole przemieszczeń i naprężeń mechanicznych.

Słowa kluczowe: transformator rozdzielczy, siły elektromagnetyczne, drgania i naprężenia mechaniczne, zwarcie udarowe.

wstecz