Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 08/2019 Str. 70

Autorzy: Piotr Kuwałek :

Tytuł: Zastosowanie estymatora jądrowego gęstości do wsparcia procesu lokalizacji źródeł wahań napięcia

Streszczenie: W artykule przedstawiono ulepszenie wielopunktowej metody identyfikacji źródeł wahań napięcia bazującej na analizie zmienności napięcia. Ulepszenie polega na wykorzystaniu estymatora gęstości jądra do analizy statystycznej. Na początku artykułu przedstawiono konieczność lokalizacji niespokojnych odbiorników, wynikającą m.in. z umowy między dystrybutorem a konsumentem, gwarantującą dostarczenie energii elektrycznej o odpowiedniej jakości. W kolejnej części przedstawiono możliwości wsparcia procesu lokalizacji wielopunktową metodą wykorzystującą analizę zmienności amplitudy wahań napięcia. Przedstawiono problemy, mogące zaburzać przeprowadzenie poprawnego procesu lokalizacji z wykorzystaniem tej metody. Przedstawiono rezultaty badań symulacyjnych, pokazujące korzyści zaproponowanego ulepszenia omówionej metody wielopunktowej. Omówiono możliwość automatycznej lokalizacji źródeł wahań napięcia oraz praktycznej implementacji metody w przyrządach pomiaroworejestrujących.

Słowa kluczowe: estymator jądrowy gęstości, wahania napięcia, wskaźniki wahań napięcia, źródło zaburzeń, jakość energii elektrycznej

wstecz