Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 08/2019 Str. 86

Autorzy: Josip Pavleka , Srete Nikolovski , Marinko Stojkov :

Tytuł: Optymalna lokalizacja FACTS do dynamicznej kompensacji mocy biernej z wykorzystaniem algorytmu genetycznego

Streszczenie: W artykule zaprezentowano korzyści ze stosowanie FACTS do dynamicznej kompensacji mocy biernej. Symulacje miały na celu określenie najlepszego położenia i roz,miaru urządzeń kompensujących z punktu widzenia jakości energii i kosztów. Zastosowano algorytm genetyczny PSO do optymalizacji i analizy przyszłych inwestycji.

Słowa kluczowe: FACTS, kompensacja mocy biernej, algorytm genetyczny, optymalna lokalizacja

wstecz