Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 08/2019 Str. 151

Autorzy: Michał Adamczyk , Teresa Orłowska–Kowalska :

Tytuł: Sterowanie polowo-zorientowane silnikiem indukcyjnym bez pomiaru prądów fazowych

Streszczenie: W artykule zaproponowano metodę sterowania polowo-zorientowanego silnikiem indukcyjnym przy wykorzystaniu tylko pomiaru napięcia w obwodzie pośrednim falownika napięcia oraz pomiaru prędkości. Przeprowadzono badania symulacyjne wpływu błędnej identyfikacji parametrów na działanie algorytmu odtwarzania prądów uzwojenia stojana oraz pokazano działanie tego algorytmu w różnych stanach pracy układu.

Słowa kluczowe: Silnik indukcyjny, sterowanie polowo-zorientowane, awaria czujników prądu, FTC

wstecz