Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2019 Str. 13

Autorzy: Tadeusz Kaczorek :

Tytuł: Uogólnione macierze Frobeniusa i kąty między nimi w analizie liniowych obwodów elektrycznych

Streszczenie: Zaproponowane w tej pracy uogólnione macierze Frobeniusa oraz ich odwrotności zostały zastosowane w analizie liniowych obwodów elektrycznych. Zostały zbadane podstawowe własności tych macierzy. Wykazano między innymi, że macierze odwrotne uogólnionych macierzy Frobeniusa mają również postać uogólnionych macierzy Frobeniusa .Wprowadzono pojęcie kąta między macierzami stanu liniowych obwodów elektrycznych oraz zbadano ich podstawowe własności.

Słowa kluczowe: kąt między macierzami, uogólniona postać Frobeniusa macierzy, macierz stanu, liniowy, obwód elektryczny.

wstecz