Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2019 Str. 36

Autorzy: Jacek Jendo , Mateusz Pasternak :

Tytuł: Prototyp radaru penetracji gruntu bazujący na taniej platformie radia programowalnego

Streszczenie: Wykorzystanie radia programowalnego (SDR – ang. Software Defined Radio) do prototypowania radarów penetracji gruntu (GPR – ang. Ground Penetrating Radar) jest bardzo powszechne. W tanich platformach SDR różnica fazy pomiędzy torem nadawczym i odbiorczym nie jest znana. Dlatego bezpośrednie zastosowanie tanich SDR do GPR jest niemożliwe. W artykule zastosowano dodatkowy krok kalibracyjny w celu uniknięcia pomiaru różnicy faz. Otrzymane zobrazowania potwierdzają możliwość konstrukcji taniego radaru do sondowań podpowierzchniowych.

Słowa kluczowe: GPR, SDR, SFCW, HackRF

wstecz