Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2019 Str. 40

Autorzy: Matej Kucera , Milan Sebok , Miroslav Gutten , Daniel Korenciak , Paweł Zukowski , Tomasz Koltunowicz :

Tytuł: Analiza kondycji transformatora za pomocą metod czasowych i częstotliwościowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono teoretyczne i eksperymentalne analizy, w dziedzinie czasu i częstotliwości, mechanicznego wpływu prądów zwarciowych na uzwojenie transformatora. Pierwsza część artykułu koncentruje się na mechanicznym oddziaływaniu sił promieniowych i osiowych podczas zwarcia. Te niebezpieczne dla transformatora siły powodują naprężenia mechaniczne. Przedstawiona analiza pokazuje, że konieczna jest znajomość wartości prądu zwarciowego, ponieważ stanowi on zagrożenie dla pracy transformatora. Artykuł przedstawia eksperymentalne metody diagnostyczne, wykorzystywane do analizy wpływu sił zwarciowych na uzwojenia transformatora, wykorzystujące częstotliwościową metodę SFRA i czasową – test udarowy.

Słowa kluczowe: siły zwarciowe, transformator, diagnostyka.

wstecz