Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2019 Str. 62

Autorzy: Yuriy Bobalo , Ivan Horbatyi , Myroslav Kiselychnyk :

Tytuł: Analiza wpływy parametrów cyfrowej sieci telekomunikacyjnej na jej skuteczność

Streszczenie: W artykule analizowano wpływ parametrów cyfrowego systemu telekomunikacyjnego efektywność. Analizę przeprowadzono na przykładzie sieci WIFIMAX IEEE 802.16e.

Słowa kluczowe: szybkość transmisji danych, przepustowość, system telekomunikacyjny, sieć telekomunikacyjna.

wstecz