Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2019 Str. 76

Autorzy: Volodymyr Halchenko , Ruslana Trembovetska , Volodymyr Tychkov , Anatolii Storchak :

Tytuł: Nieliniowa zastępcza synteza kołowej powierzchniowej sondy wiroprądowego

Streszczenie: Zaproponowano matematyczne metody nieliniowej zastępczej parametrycznej syntezy kołowych powierzchniowych nieosiowych sond prądów wirowych. Rozważane są przykłady syntezy w formułowaniu funkcji celu jako kryterium kwadratowego. Podano wyniki otrzymanego rozwiązania w postaci linii poziomych rozkładu gęstości prądów wirowych i wartości bezwzględnego błędu syntezy dla różnych struktur wzbudzenia. W strefie testowej obliczana jest wartość zmniejszonego błędu syntezy.

Słowa kluczowe: sonda powierzchniowo prądów wirowych, metamodel RBF, nieliniowa synteza zastępcza, metaheurystyczny algorytm hybrydowy do optymalizacji, jednorodna czułość, gęstość prądów wirowych.

wstecz