Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2019 Str. 107

Autorzy: Grzegorz Kołaszczyński , Piotr Guzdek , Ewa Klimiec , Piotr Maćków , Jacek Piekarski , Artur Polak , Wojciech Grzesiak :

Tytuł: Zastosowanie specjalizowanych układów scalonych w systemach bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej

Streszczenie: W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z projektem i praktyczną realizacją bezprzewodowego systemu przesyłu energii elektrycznej (zasilania bezprzewodowego). Przeznaczony on jest do ładowania akumulatora zasilającego urządzenie mierzące siły Mięśni Dna Miednicy (Mięśnie Kegla) stosowanego w walce z inkontynencją (nietrzymaniem moczu). Dokonano krótkiego przeglądu standardów, obszarów aplikacyjnych oraz wybranych dedykowanych układów scalonych stosowanych w tego typu systemach. Zaprezentowano schemat blokowy oraz ideowy prezentowanego systemu, jego wybrane człony oraz uzyskane wyniki badań. Szczegóły dotyczące urządzenia mierzącego siły Mięśni Dna Miednicy są obecnie ze względu na prowadzone procedury patentowe objęte klauzulą poufności.

Słowa kluczowe: bezprzewodowy system przesyłu energii elektrycznej, standardy ładowania bezprzewodowego, specjalizowany układ scalony, urządzenie mierzące siły Mięśni Dna Miednicy.

wstecz