Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2019 Str. 123

Autorzy: Mateusz Kotowski , Krzysztof Czuba , Dariusz Smoczyński , Agata Jasik :

Tytuł: Metodyka określania parametrów elektrycznych warstw GaSb osadzonych na przewodzącym podłożu

Streszczenie: W artykule podjęto próbę określenia parametrów warstw epitaksjalnych GaSb o różnej koncentracji atomów berylu osadzonych na przewodzących podłożach GaSb o dziurowym typie przewodnictwa. Wykorzystano do tego zaproponowany w literaturze model wielowarstwowy, który zweryfikowano przez pomiar parametrów elektrycznych warstwy GaSb osadzonej na półizolującym podłożu GaAs. Stwierdzono, że model pozwala poprawnie określać parametry elektryczne warstw wówczas, gdy przewodność całej struktury jest większa niż przewodność podłoża. W przypadku odwrotnym otrzymano zawyżone wartości ruchliwości nośników w temperaturze pokojowej w porównaniu do wartości uzyskanych w temperaturze 77 K dla koncentracji nośników ok. 5 x 1017 cm-3.

Słowa kluczowe: heterostruktury GaSb:Be na GaSb, GaSb/GaAs, metoda van der Pauwe, efekt Halla, model wielowarstwowy, parametry elektryczne

wstecz