Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2019 Str. 146

Autorzy: Wiesław Citko , Wiesław Sieńko :

Tytuł: Realizowalność algorytmów kwantowych z zastosowaniem opartych na sieciach neuronowych modeli uczenia maszynowego

Streszczenie: W pracy zaproponowano zastosowanie modelu uczenia maszynowego do realizacji zadania faktoryzacji liczb całkowitych na iloczyn liczb pierwszych. Podano dwa algorytmy faktoryzacji oraz zaprezentowano model procesora analogowego realizującego powyższe zadanie. Efektywne metody faktoryzacji mają istotne znaczenie w łamaniu szyfrów opartych na systemie kryptograficznym RSA.

Słowa kluczowe: uczenie maszynowe, kryptografia, algorytmy kwantowe, faktoryzacja liczb.

wstecz