Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2019 Str. 150

Autorzy: Kalina Detka , Krzysztof Górecki :

Tytuł: Metody pomiaru strat mocy w rdzeniach dławików

Streszczenie: W artykule omówiono źródła strat mocy występujących w materiałach magnetycznych wykorzystywanych do budowy dławików lub transformatorów oraz przeanalizowano wybrane literaturowe metody pomiaru tych strat. Opisano wybrane z tych metod i wskazano ich ograniczenia wynikające z zastosowania rozważanych metod pomiarowych. Wykazano potrzebę opracowania nowej metody pomiarowej.

Słowa kluczowe: materiały ferromagnetyczne, metody pomiarowe, dławik, straty mocy.

wstecz