Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2019 Str. 15

Autorzy: Jacek Dąbrowski :

Tytuł: Techniki szybkiego wytwarzania prototypowych obwodów drukowanych

Streszczenie: W artykule omówiono laboratoryjne techniki (metody) wytwarzania prototypowych obwodów drukowanych, umożliwiające wykonanie obwodu w relatywnie krótkim czasie. Skupiono się na wykonywaniu jednostronnych płytek PCB z laminatów typu FR4 z wykorzystaniem metody fotochemicznej, metody frezowania oraz metody mikroobróbki laserowej. W pracy omówiono m.in. etapy wytwarzania obwodów drukowanych w wybranych technikach oraz na przykładzie testowego wzoru umieszczonego na płycie PCB dokonano analizy dokładności poszczególnych technik.

Słowa kluczowe: obwód drukowany PCB, technika fotochemiczna, technika frezowania, technika mikroobróbki laserowej.

wstecz