Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2019 Str. 169

Autorzy: Ewa Mandowska , Magdalena Biernacka , Arkadiusz Mandowski :

Tytuł: Właściwości spektralne i dozymetryczne polikrystalicznego chlorku sodu – naturalnego detektora promieniowania jonizującego

Streszczenie: Luminescencja długożyciowa jest często wykorzystywana do pomiaru dawki pochłoniętej promieniowania jonizującego. Rolę detektora pełnią odpowiednio przygotowane kryształy dielektryczne. Takim materiałem może być również chlorek sodu (NaCl), który występuje powszechnie w formie soli kuchennej a także naturalnych minerałów (halit). Badania kryształów chemicznie czystego NaCl wykonano metodą optycznie stymulowanej luminescencji oraz spektralnie rozdzielczej termoluminescencji. Wyniki potwierdzają możliwość wykorzystania NaCl w dozymetrii retrospektywnej oraz datowaniu luminescencyjnym.

Słowa kluczowe: chlorek sodu (NaCl), optycznie stymulowana luminescencja (OSL), spektralnie rozdzielcza termoluminescencja (SR-TL), pułapki nośników ładunku, centra rekombinacji

wstecz