Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2019 Str. 178

Autorzy: Łukasz Topolski , Krzysztof Woźny , Zbigniew Hanzelka :

Tytuł: Kompensacja asymetrii prądów i napięć powodowanej odbiornikami i odnawialnymi źródłami energii za pomocą transformatora symetryzującego w sieciach niskich napięć

Streszczenie: Gwałtowny wzrost przyłączanych do sieci niskich napięć jednofazowych odbiorników i źródeł odnawialnych, takich jak: pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz układy mikrokogeneracyjne znacząco wpływa na wzrost asymetrii prądów i napięć, co często prowadzi do przekraczania dopuszczalnych wartości dla napięć fazowych i nieprawidłowej pracy urządzeń zasilanych z tych sieci. W artykule omówiono zagadnienia związane ze zjawiskiem asymetrii prądów i napięć w sieci trójfazowej czteroprzewodowej oraz przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności kompensacji asymetrii za pomocą transformatora symetryzującego w dwóch różnych sieciach niskiego napięcia zasilających odbiorców i prosumentów zlokalizowanych na terenie jednego z Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD).

Słowa kluczowe: asymetria, składowe symetryczne, transformator symetryzujący, odnawialne źródła energii (OZE).

wstecz