Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2019 Str. 98

Autorzy: Maksymilian Przygrodzki , Rafał Gwóźdź , Łukasz Wakuliński :

Tytuł: Węzłowe i strefowe rozwiązania modelu rynku energii elektrycznej

Streszczenie: W artykule przedstawiono i porównano dwa zasadniczo różne modele rynkowe, a mianowicie model strefowy oraz model węzłowy. Dla każdego z modeli uwypuklono jego cechy pozytywne oraz negatywne oraz oceniono pod kątem ich przydatności do rozliczeń i powiązania z utrzymaniem bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Słowa kluczowe: rynek energii elektrycznej, model strefowy, model węzłowy, koszty funkcjonowania systemu.

wstecz