Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 1

Autorzy: Piotr Dębiec :

Tytuł: Aktywne formy nauczania jako remedium na problemy edukacji inżynierskiej

Streszczenie: Na przykładzie dwóch przedmiotów podstawowych z dziedziny techniki cyfrowej artykuł podsumowuje cztery lata doświadczeń autora oraz stan obecnej wiedzy dotyczącej aktywnych metod nauczania inżynierskiego. Rezultaty przeprowadzonych eksperymentów wykazują, że: 1) strategie aktywne prowadzą do zwiększenia frekwencji wykładowej i polepszenia wyników egzaminacyjnych; 2) rezygnacja z prezentacji slajdów na rzecz form aktywnych spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem studentów i wpływa korzystnie na osiągnięcie założonych efektów kształcenia; 3) wykorzystanie istniejących standardów „Concept Inventories” pozwala wykryć luki w zrozumieniu podstawowych koncepcji; 4) znaczną poprawę efektów uczenia się można uzyskać udostępniając studentom dedykowane przedmiotowi krótkie wykłady wideo.

Słowa kluczowe: nauczanie aktywne, style uczenia się, nauczanie online, układy cyfrowe, screencasts, testy standaryzowane

wstecz