Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 8

Autorzy: Katarzyna Panasiuk , Lesław Kyzioł , Krzysztof Dudzik :

Tytuł: Możliwości wykorzystania sygnału emisji akustycznej w badaniach mechanicznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania sygnału emisji akustycznej w badaniach mechanicznych. Przeprowadzono statyczną próbę rozciągania próbek z kompozytu poliestrowo-szklanego z jednoczesną rejestracją sygnału emisji akustycznej generowanego w obciążanym materiale za pomocą podłączonego czujnika piezoelektrycznego (system PAC). Fale akustyczne powstałe we wnętrzu obciążanego materiału zostały przetworzone przez czujnik umieszczony bezpośrednio na próbce i zarejestrowane w formie sygnału cyfrowego w urządzeniu rejestrującym. Sygnał ten poddany został dalszej obróbce i na jego podstawie sporządzono wykresy wartości skutecznej sygnału elektrycznego (RMS) w funkcji czasu, uzyskane wykresy naniesiono na krzywe rozciągania. Porównanie wykresów RMS i rozciągania pozwala na bardzo dokładną identyfikację procesów zachodzących w strukturze badanego materiału poddanego obciążeniu.

Słowa kluczowe: emisja akustyczna, sygnał elektryczny, statyczna próba rozciągania, krzywe rozciągania, proces niszczenia.

wstecz