Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 12

Autorzy: Stanisław Czapp :

Tytuł: Stosowanie zabezpieczen RCD i AFDD w instalacjach elektrycznych niskiego napiecia do ochrony przed pozarem

Streszczenie: Artykuł przedstawia zasady stosowania wyłączników różnicowoprądowych w ochronie przed pożarem. Przeanalizowano wymagania odnośnie do największego dopuszczalnego prądu różnicowego zadziałania tych wyłączników. Zwrócono uwagę na przypadki, w których wyłączniki różnicowoprądowe mogą nie działać, mimo zagrożenia pożarowego. Omówiono również nowy typ zabezpieczeń w ochronie przed pożarem – urządzenia do detekcji zwarć łukowych.

Słowa kluczowe: wyłączniki różnicowoprądowe, urządzenia do detekcji zwarć łukowych, ochrona przed pożarem.

wstecz