Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 17

Autorzy: Marek Jaworski :

Tytuł: Bezpieczeństwo przebywania i prowadzenia upraw polowych pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi

Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawowe zasady bezpieczeństwa przebywania i pracy w otoczeniu napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 110, 220 i 400 kV zlokalizowanych na terenach rolniczych, gdzie użytkowane są różnego rodzaju maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia upraw polowych. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa przeanalizowano głównie w aspekcie wpływu pola magnetycznego wytwarzanego przez przewody linii napowietrznych na ludzi wykonujących prace polowe. Na podstawie pomiarowej identyfikacji czasowej zmienności natężenia pola magnetycznego oszacowano wartości maksymalne, minimalne oraz średnie tej składowej pola w obszarze prowadzenia upraw polowych pod liniami napowietrznymi. Oceniono potencjalne narażenie ludzi wykonujących prace polowe w takich warunkach.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, linie napowietrzne, narażenie,

wstecz