Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2019 Str. 31

Autorzy: Bronisław Tomczuk , Dawid Weber , Dawid Wajnert :

Tytuł: Trójwymiarowa analiza pola magnetycznego w transformatorze rozproszeniowym (HLR)

Streszczenie: W artykule przedstawiono trójwymiarową analizę pola magnetycznego w transformatorze rozproszeniowym (HLR). Obliczenia pola zostały wykonane metodą elementów skończonych (MES). Transformator rozważany w obliczeniach składał się z rdzenia oraz dwóch uzwojeń oddzielonych ruchomym bocznikiem wkładanym w okno transformatora. Wzięto pod uwagę różne pozycje bocznika względem rdzenia transformatora, jak również grubość pakietu blach z którego jest on wykonany. Uwzględniono nasycenie magnetyczne rdzenia i warstw bocznikowych. Dzięki analizie 3D wskazano miejsca nasycenia magnetycznego. Obliczone wartości reaktancji rozproszenia porównano z zmierzonymi i uzyskano dobrą zgodność.

Słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, transformator rozproszeniowy, bocznik, źródła zasilania spawarek .

wstecz